Κνησμός στα μάτια

Καταρχάς, αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί είναι εάν όντως πρόκειται για κνησμό, αφού αυτό το σύμπτωμα είναι απο τα πλέον περερμηνευόμενα στην οφθαλμολογία. Εάν, δηλαδή, o ασθενής τρίβει τα πάνω βλέφαρα σε όλη τους την έκταση, επί της δερματικής τους επιφάνειας, ή απλά τρίβει το σημείο του έσω κανθού, δηλαδή, την γωνία του ματιού προς την πλευρά της μύτης. Ο αληθής κνησμός αφορά μόνο στην πρώτη περίπτωση. Στην δεύτερη μιλάμε για άτυπο ερεθισμό, που μπορεί να οφείλεται σε διάφορα αίτια, όπως ξηροφθαλμία, βλεφαρίτιδα κ.ο.κ. και όχι σε αμιγώς αλλεργικό μηχανισμό ο οποίος συνδέεται με τον αληθή κνησμό.

Επιπλέον, σημασία έχουν τυχόν άλλα συνοδά συμπτώματα, όπως καύσος, ερυθρότητα, εκκρίσεις (τσίμπλες) ή αίσθημα ξένου σώματος. Και βέβαια, η ακριβής εντόπιση των ενοχλημάτων (πάνω στην οφθαλμική επιφάνεια ή έξω απο αυτή, στην δερματική επιφάνεια των βλεφάρων) .

Συνήθως, στις μεγαλύτερες ηλικίες τα πιο κοινά αίτια οφθαλμικού ερεθισμού είναι:
1. η βλεφαρίτιδα, πρόσθια ή οπίσθια με διαφορετική αντιμετώπιση η κάθεμία
2. το σύνδρομο ξηρού οφθαλμού λόγω ανεπαρκούς παραγωγής δακρύων ή λογω αυξημένης εξάτμισης/αστάθειας αυτών
3. η δερματοχάλαση των βλεφάρων με διαταραχή της ανατομικής και λειτουργικότητάς τους επάρκειας (σύνδρομο γιγαντιαίων κολπωμάτων)

Συνεπώς, γνωρίζοντας κάποιες επιπλέον πληροφορίες ή με κάποια κλινική εξέταση μπορεί να διαγνώσει ο οφθαλμίατρος την ακριβή αιτία και ακολούθως να προτείνει την κατάλληλη αγωγή.