• Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο OCT OD

OCT OD

Πολλαπλές πτυχές και αποκόλληση αμφιβληστροειδή λόγω ραγοειδίτιδας-νόσου Harada