• Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οπτικά πεδία σε ντρουζεν (drusen) οπτικού νεύρου

Οπτικά πεδία σε ντρουζεν (drusen) οπτικού νεύρου