• Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οπτικά πεδία σε ντρουζεν (Drusen) οπτικου νευρου στον άλλο οφθαλμό

Οπτικά πεδία σε ντρουζεν (Drusen) οπτικου νευρου στον άλλο οφθαλμό