• Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διαβητική ωχροπάθεια με κεντρικό οίδημα ωχράς κηλίδας.

Διαβητική ωχροπάθεια με κεντρικό οίδημα ωχράς κηλίδας.