Ημιανοψία OCT

Η ημιανοψία απεικονίζεται μεταξύ άλλων και με OCT, όπου γίνεται χαρτογράφηση των γαγγλιακών κυττάρων. Παρατηρείστε οτι αυτά εμφανίζουν την ίδια ατροφία με τα σκοτώματα στα οπτικά πεδία παραπάνω. Αυτό εξηγείτε με την λεγόμενη φυγόκεντρη ατροφία, δηλαδή η βλάβη των νευρώνων της οπτικής οδού επηρεάζει τελικά τα γαγγλιακά κύτταρα γύρω απο την ωχρά κηλίδα.