Ημιανοψία οπτικά πεδία ΑΟ

Απεικόνιση ημιανοψίας

Αριστερή ομώνυμη ημιανοψία, όπως απεικονίζεται στον αριστερό οφθαλμό. Παρατηρείστε την αμαύρωση του κροταφικού ημιπεδίου