Οπτικά πεδία ημιανοψία

Αριστερή ομώνυμη ημιανοψία, όπως απεικονίζεται στον δεξιό οφθαλμό με οπτικά πεδία. Παρατηρείστε την αμαύρωση του ρινικού οπτικού ημιπεδίου.