Αγγειογραφία με ινδοκυανίνη σε οφθαλμική τοξοπλάσμωση