Οφθαλμική τοξοπλάσμωση Εξιδρώματα υαλοειδούς

Εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία σε ασθενή με οφθαλμική τοξοπλάσμωση, όπου διακρίνονται τα φλεγμονώδη εξιδρώματα του υαλοειδούς ως μαύρα στίγματα και “κλωστές”