ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ

Οφθαλμικές μεταστάσεις από καρκίνο μαστού, όπως απεικονίζονται με μορφή υπερφθοριζουσών κηλίδων (διαρροή σκιαγραφικού). Η ασθενής πάσχει από μεταστατικό καρκίνο μαστού.