Οφθαλμικές μεταστάσεις σε καρκίνο μαστού

Ψηφιακή φλουροαγγειογραφία της ίδιας ασθενούς του άλλου οφθαλμού με οφθαλμικές μεταστάσεις. Στην εικόνα Α διακρίνεται η ενεργός νόσος με πολλαπλά σημεία διαρροής σκιαγραφικού λόγω μεταστάσεων και στην εικόνα Β η υποχώρηση της διαρροής μετά από χημειοθεραπεία. Η φλουροαγγειογραφία χρησιμεύει εδώ για αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.