ΑΓΓΕΙΟΕΙΔΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ψηφιακή φλουροαγγειογραφία, όπου διακρίνεται η παρουσία χοριοειδικής νεοαγγείωσης (λευκός υπερφθορίζων μηνίσκος).