ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΝΕΟΑΓΓΕΙΩΣΗ ΦΩΤΟ

Εοκόνα ιδιαπαθούς νεοαγγείωσης σε εκφύλιση ωχράς σε νέο ασθενή.