ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΝΕΟΑΓΓΕΙΩΣΗ

Angio-OCT (χωρίς σκιαγραφικό με απεικόνιση της χοριοειδικής ή ωχρικής νεοαγγείωσης.