Οπτικό νεύρο

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

Διάγνωση Γλαυκώματος

Η διάγνωση γλαυκώματος αποτελεί μια απο τις πλέον σημαντικές και κρίσιμες οφθαλμολογικές πράξεις. Αυτό διότι το γλαύκωμα είναι μια απο τις δυνητικά πιο σοβαρές οφθαλμικές παθήσεις, όπου βλάπτεται το οπτικό νεύρο του οφθαλμού. Προοδευτικά, και εφόσον η διάγνωση γλαυκώματος καθυστερήσει, προκαλείται διαταραχή της περιφερικής όρασης, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε τύφλωση. Στη σημερινή εποχή, […]

Read More
Αυτοφθορισμός και των δυο οπτικών νεύρων, όπου φαίνεται η παρουσία των ντρουζεν (drusen) κυρίως στο δεξί μάτι

Ντρούζεν Drusen του οπτικού νευρού

Τα Ντρούζεν Drusen του οπτικού νεύρου αποτελούν σπάνια μορφή αλλοίωσης στις οπτικές θηλές των οφθαλμών. Τα ντρούζεν (drusen) είναι οζίδια με συσσωρευμένο εκφυλιστικό υλικό, τα οποία τα συναντούμε συνήθως στην εκφύλιση της ωχράς κηλίδας λόγω της ηλικίας (ηλικιακή εκφύλιση ωχράς), ιδίως δε στην ξηρή μορφή αυτής. Σπανιότερα, τα ντρούζεν (drusen) μπορεί να εντοπίζονται και στο οπτικό […]

Read More