Οπτικό νεύρο

Καλοήθης ενδοκράνια υπέρταση

Η καλοήθης ενδοκράνια υπέρταση είναι μια πάθηση, στην οποία η πίεση μέσα στον εγκέφαλο είναι αυξημένη. Φυσιολογικά, εντός του εγκεφάλου υπάρχει και κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Το υγρό αυτό σε κάποιες περιπτώσεις δεν κυκλοφορεί ελεύθερα μέσα στις κοιλίες του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ενδοκράνια πίεση.             Τα αίτια […]

Read More

Διάγνωση Γλαυκώματος

Η διάγνωση γλαυκώματος αποτελεί μια απο τις πλέον σημαντικές και κρίσιμες οφθαλμολογικές πράξεις. Αυτό διότι το γλαύκωμα είναι μια απο τις δυνητικά πιο σοβαρές οφθαλμικές παθήσεις, όπου βλάπτεται το οπτικό νεύρο του οφθαλμού. Προοδευτικά, και εφόσον η διάγνωση γλαυκώματος καθυστερήσει, προκαλείται διαταραχή της περιφερικής όρασης, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε τύφλωση. Στη σημερινή εποχή, […]

Read More

Ντρούζεν Drusen του οπτικού νευρού

Τα Ντρούζεν Drusen του οπτικού νεύρου αποτελούν σπάνια μορφή αλλοίωσης στις οπτικές θηλές των οφθαλμών. Τα ντρούζεν (drusen) είναι οζίδια με συσσωρευμένο εκφυλιστικό υλικό, τα οποία τα συναντούμε συνήθως στην εκφύλιση της ωχράς κηλίδας λόγω της ηλικίας (ηλικιακή εκφύλιση ωχράς), ιδίως δε στην ξηρή μορφή αυτής. Σπανιότερα, τα ντρούζεν (drusen) μπορεί να εντοπίζονται και στο οπτικό […]

Read More