οφθαλμός

Κνησμός στα μάτια

Καταρχάς, αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί είναι εάν όντως πρόκειται για κνησμό, αφού αυτό το σύμπτωμα είναι απο τα πλέον περερμηνευόμενα στην οφθαλμολογία. Εάν, δηλαδή, o ασθενής τρίβει τα πάνω βλέφαρα σε όλη τους την έκταση, επί της δερματικής τους επιφάνειας, ή απλά τρίβει το σημείο του έσω κανθού, δηλαδή, την γωνία του ματιού προς […]

Read More