Ραγοειδίτιδα

Έγχρωμη εικόνα βυθού σε ασθενή με ραγοειδίτιδα με χοριοειδική νεοαγγείωση. Παρατηρείστε τις λευκές μικρές κηλίδες και την γκριζωπή κεντρική βλάβη της νεοαγγείωσης.

Ραγοειδίτιδα με χοριοειδική νεοαγγείωση

Η ραγοειδίτιδα με χοριοειδική νεοαγγείωση αποτελεί μια ειδική και σχετικά σπάνια μορφή φλεγμονής του βυθού του οφθαλμού. Συγκεκριμένα, στη ραγοειδίτιδα με χοριοειδική νεοαγγείωση πάσχει συνήθως ο χοριοειδής χιτώνας (οπίσθια ραγοειδίτιδα-χοριοειδίτιδα). Ως συνέπεια της φλεγμονής προκαλείται ισχαιμία (διαταραχή της αιμάτωσης) και έτσι εκκρίνονται βιοχημικές ουσίες που προκαλούν την αγγειογένεση (σχηματισμό νέων παθολογικών αγγείων). Χοριοειδική νεοαγγείωση συναντάμε […]

Read More
Ερπητική ραγοειδίτιδα, το ίδιο περιστατικό με την διπλανή φωτογραφία, όπου διακρίνεται η λευκωπή νεκρωτική εστία στην περιφέρεια του αμφιβληστροειδούς.

Ερπητική ραγοειδίτιδα

Η ερπητική ραγοειδίτιδα αποτελεί εναν όρο που περιγράφει όλο το φάσμα των φλεγμονών που οι ιοί του έρπητα μπορούν να προκαλέσουν στον οφθαλμό. Οι ερπητοιοί που συνήθως προσβάλλουν τους οφθαλμούς είναι ο απλός επιχείλιος έρπητας (HSV τύπου 1), των γεννητικών οργάνων (HSV τύπου 2), ο κυτταρομεγαλοιός (CMV)και ο ιός του έρπητα ζωστήρα (VZV). Η ερπητική […]

Read More
Ατροφία του στρώματος της ίριδας μετά απο φλεγμονή/ραγοειδίτιδα απο αντιβιοτικά.

Ραγοειδίτιδα απο αντιβιοτικά

Η ραγοειδίτιδα απο αντιβιοτικά είναι μια σχετικά καινούρια νοσολογική οντότητα, η οποία έχει περιγραφεί τα τελευταία χρόνια μετά απο λήψη συγκεκριμένων αντιβιοτικών φαρμάκων. Τα αντιβιοτικά αυτά είναι οι κινολόνες, και συγκεκριμένα η μοξιφλοξασίνη και η οφλοξασίνη, οι οποίες ανήκουν στις κινολόνες 2ηςγενιάς και θεωρούνται ευρέως φάσματος, αφού είναι δραστικά σε πλήθος μικροβιακών μικροοργανισμών. Η ραγοειδίτιδα […]

Read More
BIRDSHOT PHOTO

Ραγοειδίτιδα με λευκές κηλίδες στο βυθό

Η ραγοειδίτιδα αποτελεί μια φλεγμονώδη προσβολή του ραγοειδή χιτώνα του οφθαλμού, η οποία είναι ενας γενικός όρος με πολλές κατηγορίες και ταξινομήσεις. Η οπίσθια ραγοειδίτιδα αφορά το βυθό του οφθαλμού, δηλαδή τον αμφιβληστροειδή χιτώνα, τα αγγεία, το οπτικό νεύρο και το χοριοειδή χιτώνα που βρίσκεται σε βαθύτερες στοιβάδες. Μεγάλη σημασία έχει η περαιτέρω ταξινόμηση σε […]

Read More
Η πρόσθια ραγοειδίτιδα ή ιριδοκυκλίτιδα απο σαρκοείδωση είναι συχνά κοκκιωματώδης, με μεγάλα ιζήματα στο ενδοθήλιο του κερατοειδούς.

Ραγοειδίτιδα απο σαρκοείδωση

Η ραγοειδίτιδα απο σαρκοείδωση είναι η φλεγμονή του ραγοειδούς χιτώνα στα πλαίσια μιας συστηματικής φλεγμονώδους πάθησης, της σαρκοείδωσης. Η σαρκοείδωση είναι μια αυτοάνοση φλεγμονή που προσβάλλει διάφορα συστήματα, όπως το δέρμα, τους πνεύμονες, την καρδιά και βέβαια τα μάτια. Η οφθαλμική σαρκοείδωση μπορεί να προσβάλλει όλους τους ιστούς και τις δομές του οφθαλμού και να […]

Read More
ps

Οξεία Ιριδοκυκλίτιδα με αντιγόνο Β27

Η οξεία ιριδοκυκλίτιδα με θετικό αντιγόνο Β27 είναι μια αυτοάνοση φλεγμονή του οφθαλμού και συγκεκριμένα του πρόσθιου ραγοειδούς χιτώνα, δηλαδή της περιοχής του ακτινωτού σώματος και της ίριδας στην πρόσθια περιοχή του βολβού. Η νόσος προσβάλλει συνήθως νέα άτομα. Η οξεία ιριδοκυκλίτιδα με αντιγόνο Β27 συσχετίζεται με άλλα αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα, όπως η ψωριασική αρθρίτιδα […]

Read More
Ο αυτοφθορισμός του άλλου ματιού καταδεικνύει τις εστίες της φλεγμονής, η οποία έχει προσβάλλει το μελάγχρουν επιθήλιο.

Ραγοειδίτιδα με λευκές κηλίδες στο βυθό

Μια σχετικά σπάνια κατηγορία φλεγμονής του οφθαλμού είναι η ραγοειδίτιδα με λευκές κηλίδες στο βυθό, οι οποίες προέρχονται απο τα βαθύτερα στρώματα, αυτά του μελαγχρόου επιθηλίου και του χοριοειδή. Η κατηγορία αυτή της ραγοειδίτιδας με λευκές κηλίδες στο βυθό περιλαμβάνει αρκετά νοσήματα, τα περισσότερα απο τα οποία είναι ιδιοπαθή, δηλαδή δεν ανευρίσκεται κάποια συγκεκριμένη γενεσιουργός […]

Read More