Χοριοειδής

Οστέωμα χοριοειδούς

Οστέωμα χοριοειδούς-Γενικά Το οστέωμα χοριοειδούς ανήκει στους καλοήθεις όγκους του χοριοειδούς χιτώνα του βυθού του οφθαλμού. Είναι σπάνιος όγκος, ο οποίος συνίσταται στην παρουσία οστίτη ιστού (ιστός των οστών) σε έκτοπη θέση, μέσα στον μάτι. Κανονικά δεν οφείλει να βρίσκεται στο μάτι αλλά στα οστά. Το οστέωμα χοριοειδούς μπορεί να επηρεάζει την όραση αλλά μπορεί και […]

Read More

Ραγοειδίτιδα με χοριοειδική νεοαγγείωση

  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ραγοειδίτιδα με χοριοειδική νεοαγγείωση

Η ραγοειδίτιδα με χοριοειδική νεοαγγείωση αποτελεί μια ειδική και σχετικά σπάνια μορφή φλεγμονής του βυθού του οφθαλμού. Συγκεκριμένα, στη ραγοειδίτιδα με χοριοειδική νεοαγγείωση πάσχει συνήθως ο χοριοειδής χιτώνας (οπίσθια ραγοειδίτιδα-χοριοειδίτιδα). Ως συνέπεια της φλεγμονής προκαλείται ισχαιμία (διαταραχή της αιμάτωσης) και έτσι εκκρίνονται βιοχημικές ουσίες που προκαλούν την αγγειογένεση (σχηματισμό νέων παθολογικών αγγείων). Χοριοειδική νεοαγγείωση συναντάμε […]

Read More

Αιμαγγείωμα χοριοειδούς

  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αιμαγγείωμα χοριοειδούς

Το αιμαγγείωμα χοριοειδούς είναι ενας καλοήθης όγκος του βυθού του  οφθαλμού. Το χαρακτηριστικό στοιχείο στο αιμαγγείωμα χοριοειδούς είναι η μεγάλη αγγειοβρίθεια του όγκου, δηλαδή η πλούσια αγγείωσή του.  Εντοπίζεται στο χοριοειδή χιτώνα του οφθαλμού, ο οποίος βρίσκεται κάτω απο τον αμφιβληστροειδή και διαθέτει επίσης πολυάριθμα αγγεία. Ως καλοήθης όγκος, το αιμαγγείωμα χοριοειδούς δεν κάνει μεταστάσεις […]

Read More

Ραγοειδίτιδα με λευκές κηλίδες στο βυθό

  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ραγοειδίτιδα με λευκές κηλίδες στο βυθό

Η ραγοειδίτιδα αποτελεί μια φλεγμονώδη προσβολή του ραγοειδή χιτώνα του οφθαλμού, η οποία είναι ενας γενικός όρος με πολλές κατηγορίες και ταξινομήσεις. Η οπίσθια ραγοειδίτιδα αφορά το βυθό του οφθαλμού, δηλαδή τον αμφιβληστροειδή χιτώνα, τα αγγεία, το οπτικό νεύρο και το χοριοειδή χιτώνα που βρίσκεται σε βαθύτερες στοιβάδες. Μεγάλη σημασία έχει η περαιτέρω ταξινόμηση σε […]

Read More

Αγγειακοί πολύποδες στο χοριοειδή

  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αγγειακοί πολύποδες στο χοριοειδή

Οι αγγειακοί πολύποδες στο χοριοειδή είναι μια αλλοίωση στο βυθό του ματιού, στη βαθύτερη στοιβάδα της ωχράς κηλίδας που λέγεται χοριοειδής χιτώνας. Αποτελεί μια ξεχωριστή μορφή ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, η οποία είναι δύσκολή συχνά στην διάγνωση και αντιμετώπισή της. Τα συμπτώματα απο την όραση που προκαλούν οι αγγειακοί πολύποδες στο χοριοειδή είναι η […]

Read More

Ραγοειδίτιδα με λευκές κηλίδες στο βυθό

  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ραγοειδίτιδα με λευκές κηλίδες στο βυθό

Μια σχετικά σπάνια κατηγορία φλεγμονής του οφθαλμού είναι η ραγοειδίτιδα με λευκές κηλίδες στο βυθό, οι οποίες προέρχονται απο τα βαθύτερα στρώματα, αυτά του μελαγχρόου επιθηλίου και του χοριοειδή. Η κατηγορία αυτή της ραγοειδίτιδας με λευκές κηλίδες στο βυθό περιλαμβάνει αρκετά νοσήματα, τα περισσότερα απο τα οποία είναι ιδιοπαθή, δηλαδή δεν ανευρίσκεται κάποια συγκεκριμένη γενεσιουργός […]

Read More

Οφθαλμικό ή Χοριοειδικό Λέμφωμα

  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οφθαλμικό ή Χοριοειδικό Λέμφωμα

Το οφθαλμικό ή χοριοειδικό λέμφωμα είναι μια αλλοίωση στο βυθό του ματιού, η οποία ιστολογικά αποτελεί κακοήθη βλάβη του λεμφικού συστήματος. Μπορεί να εντοπίζεται μεμονωμένα στο βυθό ή να υπάρχει και σε άλλα σημεία του σώματος. Στην πρώτη περίπτωση ορίζεται ως πρωτοπαθές ενδοφθάλμιο λέμφωμα (μόνο στο μάτι), ενώ στη δεύτερη περίπτωση διακρίνουμε, συνηθέστερα, το λέμφωμα […]

Read More

Σύνδρομο πολλαπλών εφήμερων λευκών κηλίδων

  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σύνδρομο πολλαπλών εφήμερων λευκών κηλίδων

Το σύνδρομο πολλαπλών εφήμερων λευκών κηλίδων ανήκει σε μια κατηγορία παθήσεων που εμφανίζουν διάσπαρτες λευκές κηλίδες στο βυθό του οφθαλμού. Οι κηλίδες αυτές εντοπίζονται συνήθως στη στοιβάδα του εξωτερικού αμφιβληστροειδούς, του μελαγχρόου επιθηλίου καθώς και λίγο βαθύτερα στο χοριοειδή. Το σύνδρομο είναι γνωστό και με τη διεθνή συντομογραφία MEWDS, απο τα αρχικά Multiple Evanescent White […]

Read More

Αμελανωτικός σπίλος χοριοειδούς

  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αμελανωτικός σπίλος χοριοειδούς

Ο αμελανωτικός σπίλος χοριoειδούς είναι μια αλλοίωση στο βυθό του ματιού, η οποία ιστολογικά είναι πανομοιότυπη με τους σπίλους ή «ελιές» που συνήθως προκύπτουν στο δέρμα. Το δέρμα αλλά και το μάτι, εξαιτίας της άμεσης επαφής τους με την ηλιακή ακτινοβολία, έχουν αναπτύξει μηχανισμούς άμυνας-προστασίας απο τη βλαβερή επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Έτσι, στους ιστούς […]

Read More