Ωχρά κηλίδα

Αγγειοειδείς ταινίες

Εισαγωγή Οι αγγειοειδείς ταινίες αφορούν στο βυθό του οφθαλμού και αποτελούν γραμμοειδείς σχισμές-ρωγμές της μεμβράνης του Bruch. Η μεμβράνη του Bruch είναι μια στοιβάδα που βρίσκεται κάτω από το μελάγχρουν επιθήλιο. Αυτό με τη σειρά του είναι μια λεπτή στοιβάδα κυττάρων, πάνω στην οποία «κάθεται» η ωχρά κηλίδα. Η νόσος προκαλείται από ρήξεις που οφείλονται […]

Read More

Εξατομικευμένη θεραπεία στην εκφύλιση ωχράς κηλίδας

Εισαγωγή Η εξατομικευμένη θεραπεία στην υγρή εκφύλιση ωχράς κηλίδας έχει σημειώσει την τελευταία 15ετία σημαντικά βήματα προόδου. Βασικός πυλώνας είναι οι εγχύσεις αντιαγγειογενετικών παραγόντων. Πράγματι, μέσα από μεγάλες μελέτες σε πολλά κέντρα διεθνώς προέκυψαν οι επιστημονικές ενδείξεις για τη χρήση των αντιαγγειογενετικών ουσιών (anti-VEGF) υπό μορφή ενδοφθάλμιων ενέσεων. Ειδικά περί θεραπείας Έτσι, πριν από την […]

Read More

Θεραπεία ανευρύσματος αμφιβληστροειδούς

Εισαγωγή Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε τη θεραπεία ανευρύσματος αμφιβληστροειδούς, με το οποίο έχουμε ασχοληθεί και σε προηγούμενή μας αρθρογραφία. Εδώ ωστόσο, εστιάζουμε στην θεραπεία, η οποία έχει ως στόχο να εξαλείψει τα εξιδρωματικά φαινόμενα από την περιοχή της ωχράς κηλίδας. Κλινική εικόνα Το ανεύρυσμα ή μακροανεύρυσμα αμφιβληστροειδούς είναι μια διάταση ενός αρτηριακού αγγείου. Αυτή συμβαίνει […]

Read More

Οστέωμα χοριοειδούς

Οστέωμα χοριοειδούς-Γενικά Το οστέωμα χοριοειδούς ανήκει στους καλοήθεις όγκους του χοριοειδούς χιτώνα του βυθού του οφθαλμού. Είναι σπάνιος όγκος, ο οποίος συνίσταται στην παρουσία οστίτη ιστού (ιστός των οστών) σε έκτοπη θέση, μέσα στον μάτι. Κανονικά δεν οφείλει να βρίσκεται στο μάτι αλλά στα οστά. Το οστέωμα χοριοειδούς μπορεί να επηρεάζει την όραση αλλά μπορεί και […]

Read More

Απόφραξη αρτηρίας & OCT Αγγειογραφία

  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απόφραξη αρτηρίας & OCT Αγγειογραφία

Η απόφραξη αρτηρίας αμφιβληστροειδούς είναι μια σοβαρή και επείγουσα αγγειακή πάθηση του βυθού του οφθαλμού, η οποία χρήζει άμεσης διάγνωσης και αντιμετώπισης. Η διάγνωση γίνεται βέβαια απο το ιστορικό, όπου ο ασθενής αναφέρει αιφνίδια, εντός  δευτερολέπτων ή λεπτών, μεγάλη μείωση στην όραση. Ανάλογα με το αν η απόφραξη αρτηρίας αφορά στην κεντρικό κλάδο ή σε […]

Read More

Ενδοϋαλοειδικό εμφύτευμα κορτιζόνης

  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενδοϋαλοειδικό εμφύτευμα κορτιζόνης

Το ενδοϋαλοειδικό εμφύτευμα κορτιζόνης είναι μια πρόσφατη καινοτομία για τη θεραπεία ορισμένων παθήσεων της ωχράς κηλίδας. Η διαφορά απο τις ενδοϋαλοειδικές ενέσεις ή εγχύσεις είναι στην φυσική του σύσταση, όπου το εμφύτευμα είναι στερεό σαν μικροσκοπική ράβδος, ενώ οι εγχύσεις είναι υγρό διάλυμα.             Το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο ενδοϋαλοειδικό εμφύτευμα κορτιζόνης […]

Read More

Αιμορραγία ωχράς κηλίδας

  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αιμορραγία ωχράς κηλίδας

Η αιμορραγία ωχράς κηλίδας αποτελεί συνήθως ενα οφθαλμολογικό επείγον πρόβλημα, διότι η ωχρά κηλίδα είναι το κέντρο της ευκρινούς όρασης στο βυθό του ματιού. Είναι η περιοχή του αμφιβληστροειδή, χάρη στην οποία οδηγούμε, διαβάζουμε, γράφουμε και γενικώς κάνουμε όλες τις σημαντικές λειτουργίες που απαιτούν καθαρή όραση. Η αιμορραγία ωχράς έχει ποικίλα αίτια και εκδηλώνεται ως […]

Read More

Angio OCT στην εκφύλιση ωχράς

  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Angio OCT στην εκφύλιση ωχράς

Το Angio OCT ή αλλιώς OCT αγγειογραφία ή αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό είναι μια πρόσφατη τεχνολογία, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα πέρα απο το συμβατικό OCT να κάνουμε ταυτόχρονα στο ίδιο μηχάνημα και αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό. Το Angio OCT, όπως έχουμε παρουσιάσει και σε σχετικά κείμενα στον ιστότοπό μας, μας βοηθάει ιδιαίτερα στην εκφύλιση της […]

Read More

OCT υψηλής ανάλυσης

  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο OCT υψηλής ανάλυσης

Η OCT υψηλής ανάλυσης ή οπτική τομογραφία συνοχής είναι η ίσως η τεχνολογία με την μεγαλύτερη εξέλιξη στην οφθαλμολογία τα τελευταία 20 χρόνια. Η μεγάλη αξία της OCT είναι η απεικόνιση της ωχράς κηλίδας αρχικά αλλά και του οπτικού νεύρου μεταγενέστερα, ώστε να γίνει εφικτή η διάγνωση και η παρακολούθηση της θεραπείας πληθώρας σημαντικών οφθαλμικών […]

Read More

Ραγοειδίτιδα με χοριοειδική νεοαγγείωση

  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ραγοειδίτιδα με χοριοειδική νεοαγγείωση

Η ραγοειδίτιδα με χοριοειδική νεοαγγείωση αποτελεί μια ειδική και σχετικά σπάνια μορφή φλεγμονής του βυθού του οφθαλμού. Συγκεκριμένα, στη ραγοειδίτιδα με χοριοειδική νεοαγγείωση πάσχει συνήθως ο χοριοειδής χιτώνας (οπίσθια ραγοειδίτιδα-χοριοειδίτιδα). Ως συνέπεια της φλεγμονής προκαλείται ισχαιμία (διαταραχή της αιμάτωσης) και έτσι εκκρίνονται βιοχημικές ουσίες που προκαλούν την αγγειογένεση (σχηματισμό νέων παθολογικών αγγείων). Χοριοειδική νεοαγγείωση συναντάμε […]

Read More