Υπεραυτοφθορίζουσα βλάβη στην ωχρά κηλίδα λόγω συσσώρευσης εκφυλιστικού υλικού.