Εικόνα διάσπαρτων κηλίδων στο βυθό, οι οποίες υπεραυτοφθορίζουν με συνοδό ατροφία της ωχράς κηλίδας (μαύρη ωησίδα κεντρικά).