Οφθαλμικές φλεγμονές

Πρόσθια-οπίσθια ραγοειδίτιδα

Περιγραφή
Είναι φλεγμονή ενός χιτώνα του οφθαλμού, του ραγοειδούς. Αυτός διακρίνεται στο πρόσθιο τμήμα που είναι η ίριδα, στο διάμεσο τμήμα μεταξύ ίριδας και βυθού και στο οπίσθιο που είναι ο χοριοειδής χιτώνας και ευρίσκεται κάτω απο τον αμφιβληστροειδή.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι ραγοειδίτιδας και διάφοροι τύποι ταξινόμησης. Δυο ταξινομήσεις είναι οι κυριότερες. Η πρώτη, όπως αναφέρεται μόλις παραπάνω, διακρίνει τις ραγοειδίτιδες σε πρόσθιες, διάμεσες και οπίσθιες, ανάλογα με το τμήμα του ραγοειδούς χιτώνα που προσβάλλεται. Η δεύτερη ταξινόμηση τις διακρίνει σε λοιμώδεις, όπου το αίτιο είναι κάποιο μικρόβιο ή ιός, και μή λοιμώδεις όπου το αίτιο δεν είναι κάποια λοίμωξη.

Συμπτώματα – Κλινική Εικόνα
Το συνηθέστερο σύμπτωμα είναι η θόλωση της όρασης, η οποία μπορεί να είναι ελαφριά εώς σοβαρή, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της φλεγμονής. Επίσης, συνήθως συνυπάρχει πόνος και φωτοφοβία όταν προσβάλλεται το πρόσθιο τμήμα του ραγοειδούς. Και βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις το μάτι/μάτια που πάσχει/πάσχουν είναι κόκκινο/κόκκινα.

Διάγνωση – Εξετάσεις
Αφού γίνει η πρώτη βασική εξέταση, κατόπιν, ο ειδικός ιατρός λαμβάνει ενα πλήρες ιστορικό με τη βοήθεια ειδικού ερωτηματολογίου, το οποίο ζητάει απο τον ασθενή να συμπληρώσει και περιλαμβάνει επισκόπηση όλων των συστημάτων. Εν συνεχεία, κατά περίπτωση μπορεί να χρειστούν ειδικές απεικονιστικές εξετάσεις του οφθαλμού. Τέτοιες είναι η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT), η φλουροαγγειογραφία (ειδικά με λήψη της περιφέρειας με σύσστημα απεικόνισης wide field) , η αγγειογραφία με ινδοκυανίνη (ICG), ο αυτοφθορισμός και ο υπέρηχος του βολβού.
Επιπλέον, Κατα περίπτωση χρειάζονται γενικές αιματολογικές εξετάσεις, καθώς και ειδικές ανοσολογικές, ορολογικές και κυτταρολογικές. Επιπλέον μπορεί να χρειαστούν ακτινολογικές (αξονική, μαγνητική), σπινθηρογραφήματα και άλλες.


×


Χοριοειδίτιδα

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis eleifend ante nunc, et aliquam neque semper vel. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Duis sed eleifend metus. Donec commodo id justo sed semper. Nunc in tempor est.


×


Αμφιβληστροειδίτιδα

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis eleifend ante nunc, et aliquam neque semper vel. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Duis sed eleifend metus. Donec commodo id justo sed semper. Nunc in tempor est.


×


Ιριδικυκλίτιδα

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis eleifend ante nunc, et aliquam neque semper vel. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Duis sed eleifend metus. Donec commodo id justo sed semper. Nunc in tempor est.


×


Σκληρίτιδα πρόσθια-οπίσθια

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis eleifend ante nunc, et aliquam neque semper vel. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Duis sed eleifend metus. Donec commodo id justo sed semper. Nunc in tempor est.


×


Οπτική νευρίτιδα οπισθοβολβική

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis eleifend ante nunc, et aliquam neque semper vel. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Duis sed eleifend metus. Donec commodo id justo sed semper. Nunc in tempor est.


×


Ισχαιμική οπτική νευροπάθεια

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis eleifend ante nunc, et aliquam neque semper vel. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Duis sed eleifend metus. Donec commodo id justo sed semper. Nunc in tempor est.


×