Θρόμβωση φλέβας αμφιβληστροειδούς, όπου απεικονίζεται το οίδημα της ωχράς κηλίδας με OCT.