Dr. Παναγιώτης Μαλάμος

Διεύθυνση:

Βασ. Σοφίας 82, Αθήνα

Η θεραπεία γλαυκώματος με laser μικροπαλμών (micropulse) είναι μια μοντέρνα θεραπευτική προσέγγιση του γλαυκώματος που ονομάζεται και micropulse laser τραμπεκουλοπλαστική. H τραμπεκουλοπλαστική προκύπτει ως όνομα απο τον λατινικό όρο trabeculum που σημαίνει ηθμός. Ο ηθμός είναι το αποχετευτικό σύστημα στη γωνία του προσθίου θαλάμου του ματιού, όπου γίνεται η εκροή του υδατοειδούς υγρού, ώστε η ενδοφθάλμια πίεση να παραμένει φυσιολογική. Στις περισσότερες περιπτώσεις με υπερτονία του οφθαλμού και γλαύκωμα η πίεση αυξάνεται λόγω αδυναμίας αποχέτευσης του υγρού απο τον ηθμό.

Η τραμπεκουλοπλαστική λοιπόν, συνίσταται στη θεραπεία του ηθμού με laser, ώστε να γίνει αυτός πιο διαβατός στο υδατοειδές υγρό και αυτό να αποχετεύεται πιο εύκολα. Η θεραπεία γλαυκώματος με αυτό τον τρόπο υπάρχει αρκετά χρόνια, παλαιότερα όμως χρησιμοποιούνταν θερμικό laser, το οποίο προκαλούσε εγκαύματα και φλεγμονή στα σημεία εφαρμογής του. Έτσι, προκαλούσε φλεγμονώδη αντίδραση στον πρόσθιο θάλαμο του ματιού και πιθανόν αυξημένη πίεση παροδικά. Σήμερα, με την καινούρια τεχνολογία laser μικροπαλμών (micropulse) δεν έχουμε πλεόν έγκαυμα και φλεγμονή, οπότε η θεραπεία γλαυκώματος με αυτό τον τρόπο είναι πιο ασφαλής και μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές. Η θεραπεία είναι εντελώς ανώδυνη και δεν χρειάζονται μετά κολλύρια κορτιζόνης, όπως συνέβαινε με τα laser παλαιότερης τεχνολογίας.

Οι πιο κατάλληλοι υποψήφιοι για τη συγκεκριμένη θεραπεία γλαυκώματος είναι οι ασθενείς με γλαύκωμα ανοικτής γωνίας που αποτελούν άλλωστε και τη μεγάλη πλειοψηφία. Μεταξύ αυτών των ασθενών, ορισμένοι παρουσιάζουν μεγάλη δυσανεξία και αντίδραση στα αντιγλαυκωματικά κολλύρια, με αποτέλεσμα έντονη ερυθρότητα, οφθαλμικό κνησμό και αίσθημα ξηροφθαλμίας. Τα συμπτώματα αυτά αποτελούν σοβαρή αιτία ώστε οι ασθενείς αυτοί να μη συμμορφώνονται σωστά στη θεραπεία και να μη χρησιμοποιούν τις σταγόνες τους. Έτσι, το γλαύκωμα προχωράει ανεξέλεγκτα. Προκειμένου λοιπόν οι ασθενείς αυτοί να έχουν μια αποτελεσματική θεραπεία γλαυκώματος χωρίς ενοχλητικές παρενέργειες μπορούν να προβούν στην θεραπεία με laser και να ελαττώσουν τα κολλύρια που χρησιμοποιούν. Μάλιστα, είναι δυνατόν, εφόσον βάζουν μόνο ένα σκεύασμα, να διακόψουν τελείως τη φαρμακευτική θεραπεία και να απαλλαγούν έτσι απο την υποχρέωση χρήσης οφθαλμικών αντιγλαυκωματικών σταγόνων σε καθημερινή βάση για την υπόλοιπη ζωή τους. Επίσης, ασθενείς που λαμβάνουν την πλήρη φαρμακευτική θεραπεία, αλλά η πίεσή τους παραμένει υψηλή, μπορούν να δοκιμάσουν αυτή τη θεραπεία, σαν ενα τελευταίο βήμα πριν την τελική λύση που είναι η χειρουργική επέμβαση.

Το αποτέλεσμα της θεραπείας γλαυκώματος με laser μικροπαλμών (micropulse) συνήθως είναι γρήγορο. Μετά απο μια εβδομάδα περίπου, η πίεση μπορεί να ελαττωθεί σε ποσοστό 30%, αλλά έχει παρατηρηθεί και μείωση μεγαλύτερη του 50% σε κάποιες περιπτώσεις. Η διάρκεια του θεραπευτικού αποτελέσματος μπορεί να φθάνει και τα 3-4 χρόνια, οπότε μπορεί να επαναληφθεί. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται, οπότε μια προκαταρκτική εξέταση της γωνίας του ματιού (γωνιοσκοπία) είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποκλείσει τυχόν ακατάλληλους για τη θεραπεία ασθενείς και να ελαττώσει τις πιθανότητες αποτυχίας.