Θρόμβωση φλέβας αμφιβληστροειδούς

Περιγραφή
Η θρόμβωση φλέβας αμφιβληστροειδούς προκαλείται απο απόφραξη κάποιου φλεβικού αγγείου του αμφιβληστροειδούς. Εκδηλώνεται με επιφανειακές αιμορραγίες διάχυτα στο βυθό λόγω αύξησης της πίεσης στο φλεβικό δίκτυο του αμφιβληστροειδούς λόγω της απόφραξης κεντρικής ή κλαδικής φλέβας.
Το οίδημα της ωχράς κηλίδας λόγω αύξησης της φλεβικής πίεσης αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή.
Διακρίνονται 2 μορφές:

 1. ισχαιμικη θρόμβωση φλέβας αμφιβληστροειδούς, με αλλοιώσεις στα αγγεία της ωχράς και κακή πρόγνωση για την όραση
 2. εξιδρωματική θρόμβωση φλέβας αμφιβληστροειδούς, χωρίς σοβαρές αλλοιώσεις στα αγγεία της ωχράς και καλύτερη πρόγνωση για την όραση

Στην πρώτη μορφή μπορεί να υπάρχει και ισχαιμία στην περιφέρεια του βυθού, οπότε υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης νεοαγγείωσης, αιμορραγίας του υαλοειδούς και ανάπτυξη νεοαγγειακού γλαυκώματος. Στο νεοαγγειακό γλαύκωμα αναπτύσσονται παθολογικά νεοαγγεία στο πρόσθιο μέρος του οφθαλμού και στη γωνία του προσθίου θαλάμου, με αποτέλεσμα την απόφραξη της γωνίας και την μεγάλη, συχνά επώδυνη, αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης.

Παθήσεις με τις οποίες μπορεί να συνδυαστεί
Σε ηλικίες άνω των 50 ετών:

 1. Αρτηριακή υπέρταση
 2. Σακχαρώδης διαβήτης

Σε ηλικίες κάτω των 50ετών

 1. Αυτοάνοσα νοσήματα με αυξημένη πηκτικότητα αίματος
  Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο
 2. Αυτοάνοσα νοσήματα με συνοδό αγγείτιδα
  Νόσος Αδαμαντιάδη –Bechet
 3. Νοσήματα του αίματος
  Ιδιοπαθής Θρομβοκυττάρωση
  Πολλαπλό Μυέλωμα
  Πολυερυθραιμία

Συμπτώματα – Κλινική Εικόνα
Παραμόρφωση των ειδώλων (παραμορφοψία), θόλωση κεντρικής όρασης (οδήγηση, διάβασμα), μυγάκια ή πλήρης αμαύρωση σε περίπτωση αιμοραγίας υαλοειδούς λόγω ισχαιμίας.

Διάγνωση – Εξετάσεις
Η διάγνωση γίνεται καταρxάς με βυθοσκόπηση στη σχισμοειδή λυχνία.

BRVO

Θρόμβωση άνω κλάδου φλέβας αμφιβληστροειδούς με έντονη διαρροή απο τα αγγεία λόγω αυξημένης φλεβικής πίεσης (κίτρινα εξιδρώματα).

Θρόμβωση κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς με έντονες αιμορραγίες γύρω απο την κεφαλή του οπτικού νεύρου.

Θρόμβωση κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς με έντονες αιμορραγίες γύρω απο την κεφαλή του οπτικού νεύρου.

 

 

 

 

 

 

 

Κατόπιν, ακολουθεί η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT), απαραίτητη εξέταση για την απεικόνιση του οιδήματος της ωχράς κηλίδας.

Οπτική τομογραφία συνοχής OCT

Θρόμβωση φλέβας αμφιβληστροειδούς με οίδημα ωχράς κηλίδας, όπως απεικονίζεται με OCT ώς μαύροι κυστικοί χώροι και πάχυνση του αμφιβληστροειδούς στην κεντρική περιοχή της ωχράς.

 

 

 

 

 

Επιπλέον, η φλουροαγγειογραφία είναι απαραίτητη για την απεικόνιση αφενός των αγγείων της ωχράς, κυρίως γύρω απο το κεντρικό βοθρίο, αφετέρου βέβαια και της περιφέρειας για την παρουσία ισχαιμίας ή νεοαγγείων στον αμφιβληστροειδή.

Θρόμβωση άνω κλάδου φλέβας αμφιβληστροειδούς περιοχές ισχαιμίας, δηλαδή διαταραχής της αιμάτωσης, όπως απεικονίζονται ώς σκοτεινές κάτω απο τα υπερφθορίζοντα αγγεία με φλουροαγγειογραφία.

Θρόμβωση άνω κλάδου φλέβας αμφιβληστροειδούς περιοχές ισχαιμίας, δηλαδή διαταραχής της αιμάτωσης, όπως απεικονίζονται ώς σκοτεινές κάτω απο τα υπερφθορίζοντα αγγεία με φλουροαγγειογραφία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντιμετώπιση – Συντηρητική
Ρύθμιση των προδιαθεσικών παραγόντων, όπως αρτηριακή υπέρταση και διαβήτης.
Για το οίδημα της ωχράς ενδοϋαλοειδικές ενέσεις αντιαγγειογενετικών παραγόντων (anti-VEGF) ή κορτιζόνης.

Χρονοδιάγραμμα
Μηνιαίες εγχύσεις για όσο αυξάνεται η όραση και μειώνεται το πάχος του οιδήματος (παρακολούθηση μηνιαία με OCT). Συμπληρωματικά laser εάν υπάρχει ισχαιμία αμφιβληστροειδούς ή εμφυτεύματα κορτιζόνης εάν το οίδημα της ωχράς επιμένει.

Επιπλοκές
Απο τη νόσο νεοαγγειακό επώδυνο γλαύκωμα
Απο τη θεραπεία οφθαλμική υπερτονία, ενδοφθαλμίτιδα, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.

Αποτελέσματα θεραπείας
Πλέον με τις ενέσεις πολύ καλά, αφού μεγάλο ποσοστό έχει σταθεροποίηση ή βελτίωση της όρασης.
Χρειάζεται στενή παρακολούθηση γιατί το οίδημα, ενώ υποχωρεί μετά απο θεραπεία, υποτροπιάζει συχνά.

Πρόγνωση
Εξαρτάται απο την μορφή της πάθησης, δηλαδή ισχαιμική ή μη ισχαιμική. Η πρώτη έχει γενικά κακή πρόγνωση και μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών.

Πρόληψη – Check-up
Η πρόληψη αφορά τη θεραπεία όλων των παραγόντων που μπορεί να προκαλέσουν θρομβωση φλεβας αμφιβληστροειδους. Συνήθως αυτά τα αίτια είναι συστηματικά και όχι οφθαλμικά.
Κατά τα άλλα απαιτείται χρόνια τακτική παρακολούθηση ανά διαστήματα (1-2 μήνες όσο γίνεται θεραπεία με ενέσεις ή και αραιότερα εάν η νόσος σταθερή σε συνεχόμενες επισκέψεις).


×