Ωχρά κηλίδα

Η ωχρά κηλίδα του ματιού δεν είναι πάθηση, όπως πολύς κόσμος λανθασμένα πιστεύει, αλλά μια φυσιολογική ανατομική περιοχή στο βυθό του οφθαλμού. Μάλιστα, η περιοχή αυτή είναι η πλέον σημαντική για την όραση, αφού εκεί εδράζονται, σε μεγαλύτερη πυκνότητα απο οποιοδήποτε άλλο σημείο του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, τα κωνία. Τα κωνία είναι εξειδικευμένα κύτταρα, οι επονομαζόμενοι φωτοϋποδοχείς, τα οποία είναι υπεύθυνα για την ευκρινή όραση και την αντίληψη των χρωμάτων. Χάρη στην ωχρά κηλίδα, λοιπόν, μπορούμε και διαβάζουμε, οδηγούμε και βλέπουμε τηλεόραση, κάνουμε δηλαδή όλες τις λειτουργίες που απαιτούν «καλή όραση». Έξω απο την ωχρά κηλίδα, ειδικότερα όσο προχωράμε προς την περιφέρεια του βυθού, επικρατούν τα ραβδία, τα οποία είναι φωτοϋποδοχείς και αυτοί, υπεύθυνοι όμως για την περιφερική όραση, ιδίως στο σκοτάδι ή στο αμυδρό φώς. Η σημασία της περιφερικής όρασης είναι δευτερεύουσα, σε σχέση με την κεντρική, όμως είναι και αυτή απαραίτητη για τον προσανατολισμό στο χώρο και το περπάτημα.

Η χωρά κηλίδα απεικονίζεται βασικά με την οπτική τομογραφία συνοχής (OCT). Διακρίνεται το κεντρικό εντύπωμα ή κοίλανση της φυσιολογικής ωχράς που καλείται κεντρικό βοθρίο.

Η ωχρά κηλίδα απεικονίζεται βασικά με την οπτική τομογραφία συνοχής (OCT). Διακρίνεται το κεντρικό εντύπωμα ή κοίλανση της φυσιολογικής ωχράς που καλείται κεντρικό βοθρίο.

Ο αυτοφθορισμός είναι μια εξειδικευμένη απεικόνιση στην ωχρά κηλίδα, όπου καταγράφεται η μεταβολική δραστηριότητα του μελαγχρόόυ επιθηλίου (λεπτή χρωστική στοιβάδα ευαίσθητη για τη λειτουργία του αμφιβληστροειδή)

Ο αυτοφθορισμός είναι μια εξειδικευμένη απεικόνιση στην ωχρά κηλίδα, όπου καταγράφεται η μεταβολική δραστηριότητα του μελαγχρόου επιθηλίου (λεπτή χρωστική στοιβάδα ευαίσθητη για τη λειτουργία του αμφιβληστροειδή)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι παθήσεις και καταστάσεις που μπορούν να προσβάλλουν την ωχρά κηλίδα είναι πολλές. Αρκετά συστηματικά νοσήματα μπορούν να εκδηλωθούν με προσβολή της ωχράς. Παρακάτω, παρατίθενται συνοπτικά οι κυριότερες και συχνότερες παθήσεις της ωχράς κηλίδας. Οι παθήσεις έχουν κατηγοριοποιηθεί σε κλινικές και χειρουργικές, ανάλογα με της ενδεδειγμένη αντιμετώπιση. Οι πρώτες (κλινικές) αντιμετωπίζονται με μή χειρουργικές θεραπευτικές μεθόδους, ενώ οι δεύτερες με αμιγώς χειρουργικές μεθόδους.

Κλινικές παθήσεις ωχράς

  1. Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς
  2. Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
  3. Θρόμβωση φλέβας αμφιβληστροειδούς, κλαδική ή κεντρική
  4. Κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια
  5. Δυστροφίες αμφιβληστροειδούς και ωχράς κηλίδας

Χειρουργικές παθήσεις ωχράς

  1. Οπή ωχράς κηλίδας
  2. Επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη
  3. Υαλοειδοωχρική έλξη
  4. Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στο αντίστοιχο κεφάλαιο των παθήσεων της ωχράς.