Blog Posts

Αιμορραγία ωχράς κηλίδας σε ασθενή με ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας υγρού τύπου. Η αιμορραγία συνέβη μόλις μερικές ημέρες μετά απο ενδοβόλβια ένεση αντιαγγειογενετικού παράγοντα, γεγονός που δημιουργεί ισχυρή υποψία για πολύποδες χοριοειδούς.

Αιμορραγία ωχράς κηλίδας

Η αιμορραγία ωχράς κηλίδας αποτελεί συνήθως ενα οφθαλμολογικό επείγον πρόβλημα, διότι η ωχρά κηλίδα είναι το κέντρο της ευκρινούς όρασης στο βυθό του ματιού. Είναι η περιοχή του αμφιβληστροειδή, χάρη στην οποία οδηγούμε, διαβάζουμε, γράφουμε και γενικώς κάνουμε όλες τις σημαντικές λειτουργίες που απαιτούν καθαρή όραση. Η αιμορραγία ωχράς έχει ποικίλα αίτια και εκδηλώνεται ως […]

Read More
Angio OCT σε άλλο περιστατικό με εκφύλιση ωχράς και νεοαγγείωση. Παρατηρείστε επάνω δεξιά στον κοκκινο κύκλο πως η OCT αγγειογραφία μας δείχνει την αύξηση της νεοαγγειακής μεμβράνης,χωρίς αυτή να φαίνεται κάτω στην OCT ως αύξηση του υγρού.

Angio OCT στην εκφύλιση ωχράς

Το Angio OCT ή αλλιώς OCT αγγειογραφία ή αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό είναι μια πρόσφατη τεχνολογία, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα πέρα απο το συμβατικό OCT να κάνουμε ταυτόχρονα στο ίδιο μηχάνημα και αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό. Το Angio OCT, όπως έχουμε παρουσιάσει και σε σχετικά κείμενα στον ιστότοπό μας, μας βοηθάει ιδιαίτερα στην εκφύλιση της […]

Read More
Τρισδιάστατη απεικόνιση του χάρτη πάχους της ωχράς κηλίδας με χρήση 3D OCT, όπου φαίνεται χοριοειδική νεοαγγείωση με μορφή κρατήρα ηφαιστείου σε ασθενή με ηλικιακή εκφύλιση ωχράς.

OCT υψηλής ανάλυσης

Η OCT υψηλής ανάλυσης ή οπτική τομογραφία συνοχής είναι η ίσως η τεχνολογία με την μεγαλύτερη εξέλιξη στην οφθαλμολογία τα τελευταία 20 χρόνια. Η μεγάλη αξία της OCT είναι η απεικόνιση της ωχράς κηλίδας αρχικά αλλά και του οπτικού νεύρου μεταγενέστερα, ώστε να γίνει εφικτή η διάγνωση και η παρακολούθηση της θεραπείας πληθώρας σημαντικών οφθαλμικών […]

Read More
Καλοήθης ενδοκράνια υπέρταση

Καλοήθης ενδοκράνια υπέρταση

Η καλοήθης ενδοκράνια υπέρταση είναι μια πάθηση, στην οποία η πίεση μέσα στον εγκέφαλο είναι αυξημένη. Φυσιολογικά, εντός του εγκεφάλου υπάρχει και κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Το υγρό αυτό σε κάποιες περιπτώσεις δεν κυκλοφορεί ελεύθερα μέσα στις κοιλίες του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ενδοκράνια πίεση.             Τα αίτια […]

Read More
Διαβητική νεοαγγείωση στο οπτικό νεύρο με αιμορραγία στο υαλοειδές. Πρόκειται για παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια υψηλού κινδύνου για απώτερες επιλοκές.

Διαβητική νεοαγγείωση

Η διαβητική νεοαγγείωση αποτελεί ενα προχωρημένο στάδιο μιας σοβαρής διαβητικής προσβολής του βυθού του οφθαλμού, η οποία καλείται παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Η παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια συμβαίνει όταν σοβαρές βλάβες των μικρών αγγείων του βυθού προκαλούν ισχαιμία, δηλαδή κάποιες περιοχές δεν αιματώνονται πλέον (ισχαιμούν). Όταν η ισχαιμία είναι μεγάλη, αναπτύσσεται διαβητική νεοαγγείωση, δηλαδή σχηματισμός παθολογικών μικρών […]

Read More
Οζώδης σκληρίτιδα ενεργός

Οζώδης σκληρίτιδα

Η οζώδης σκληρίτιδα είναι μια μορφή πρόσθιας σκληρίτιδας (φλεγμονή του σκληρού χιτώνα του ματιού στο πρόσθιο μέρος), στην οποία η φλεγμονή και η συνοδός ερυθρότητα του λευκού χιτώνα του ματιού είναι εντοπισμένη υπο μορφή οζιδίου. Συνηθέστερη μορφή είναι η διάχυτη σκληρίτιδα όπου όλος ο σκληρός χιτώνας φλεγμαίνει και είναι «κόκκινος». Η οζώδης σκληρίτιδα είναι σχετικά […]

Read More
Έγχρωμη εικόνα βυθού σε ασθενή με ραγοειδίτιδα με χοριοειδική νεοαγγείωση. Παρατηρείστε τις λευκές μικρές κηλίδες και την γκριζωπή κεντρική βλάβη της νεοαγγείωσης.

Ραγοειδίτιδα με χοριοειδική νεοαγγείωση

Η ραγοειδίτιδα με χοριοειδική νεοαγγείωση αποτελεί μια ειδική και σχετικά σπάνια μορφή φλεγμονής του βυθού του οφθαλμού. Συγκεκριμένα, στη ραγοειδίτιδα με χοριοειδική νεοαγγείωση πάσχει συνήθως ο χοριοειδής χιτώνας (οπίσθια ραγοειδίτιδα-χοριοειδίτιδα). Ως συνέπεια της φλεγμονής προκαλείται ισχαιμία (διαταραχή της αιμάτωσης) και έτσι εκκρίνονται βιοχημικές ουσίες που προκαλούν την αγγειογένεση (σχηματισμό νέων παθολογικών αγγείων). Χοριοειδική νεοαγγείωση συναντάμε […]

Read More
Το μετεγχειρητικό οίδημα ωχράς κηλίδας εμφανίζεται συχνότερα μετά απο επιπλεγμένη επέμβαση καταρράκτη, όπου ο φακός έχει τοποθετηθεί στον πρόσθιο θάλαμο λόγω ρήξης οπισθίου περιφακίου ή ασταθούς ζίνειας ζώνης (στήριξης του φακού).

Μετεγχειρητικό οίδημα ωχράς κηλίδας

Το μετεγχειρητικό οίδημα ωχράς κηλίδας (ή οίδημα Irvine-Gass απο τα ονόματα αυτών που πρώτοι το περιέγραψαν) αποτελεί μια επιπλοκή διαφόρων χειρουργικών επεμβάσεων, κυρίως της επέμβασης καταρράκτη και δευτερευόντως επεμβάσεων στο οπίσθιο τμήμα του ματιού (υαλοειδεκτομή). Το μετεγχειρητικό οίδημα ωχράς κηλίδας συνίσταται σε μια συλλογή υγρού και πάχυνση της ωχράς κηλίδας στο βυθό του ματιού (αμφιβληστροειδής). […]

Read More
OCT Αγγειογραφία (Angio-OCT) σε ασθενή με απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς και ισχαιμία περιφερικά της ωχράς κηλίδας. Παρατηρείστε την μαύρη περιοχή στο πάνω δεξιό μέρος της εικόνας.

Απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς

Η απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς ή θρόβωση φλέβας, όπως παρουσιάζουμε στο κομμάτι το παθήσεων της ωχράς κηλίδας στην ιστοσελίδα μας, αποτελεί μια απο τις συχνότερες παθήσεις των φλεβικών αγγείων του βυθού του οφθαλμού. Στο παρόν άρθρο θα εστιάσουμε στις τρέχουσες απεικονιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούμε για την διάγνωση και παρακολούθηση σε περιπτώσεις ασθενών με απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς. […]

Read More
Ερπητική ραγοειδίτιδα, το ίδιο περιστατικό με την διπλανή φωτογραφία, όπου διακρίνεται η λευκωπή νεκρωτική εστία στην περιφέρεια του αμφιβληστροειδούς.

Ερπητική ραγοειδίτιδα

Η ερπητική ραγοειδίτιδα αποτελεί εναν όρο που περιγράφει όλο το φάσμα των φλεγμονών που οι ιοί του έρπητα μπορούν να προκαλέσουν στον οφθαλμό. Οι ερπητοιοί που συνήθως προσβάλλουν τους οφθαλμούς είναι ο απλός επιχείλιος έρπητας (HSV τύπου 1), των γεννητικών οργάνων (HSV τύπου 2), ο κυτταρομεγαλοιός (CMV)και ο ιός του έρπητα ζωστήρα (VZV). Η ερπητική […]

Read More