Blog Posts

Έγχρωμη εικόνα βυθού, όπου απεικονίζεται ο δακτύλιος με κιτρινωπά εξιδρώματα, ο οποίος περιβάλλει την ορώδη αποκόλληση του μελαγχρόου επιθηλίου. Δίπλα στο οπτικό νεύρο τα εξιδρώματα είναι εντονότερα, εκεί όπου εντοπίζεται η χοριοειδική νεοαγγείωση.

Laser μικροπαλμών στην εκφύλιση ωχράς

Το laser μικροπαλμών στην εκφύλιση ωχράς κηλίδας είναι μια νέα και πολλά υποσχόμενη θεραπεία. Κυρίως χρησιμοποιείται  για τις αγγειακές παθήσεις του βυθού (διαβητικό οίδημα ωχράς) και στην κεντρική ορώδη κατεξοχήν. Όμως το laser μικροπαλμών στην εκφύλιση ωχράς κηλίδας ειδικότερα μπορεί να δώσει θεραπευτικές δυνατότητες σε περιπτώσεις δύσκολες και περίπλοκες. Η εκφύλιση ωχράς κηλίδας είναι απο τις συχνότερες […]

Read More
OCT Αγγειογραφία στο διαβήτη, όπου φαίνεται η ανάγγειος ζώνη (μπλέ χρώμα) του διαβητικού ασθενούς (κάτω) σε σύγκριση με τη φυσιολογική (επάνω). Παρατηρείστε την παραμόρφωση στις κάτω εικόνες εν συγρίσει προς τις ομαλές οβάλ στις πάνω εικόνες

OCT Αγγειογραφία στο διαβήτη

Η νέα OCT Αγγειογραφία στο διαβήτη προσφέρει νέες απεικονιστικές δυνατότητες για τον βυθό των διαβητικών ασθενών. Μέχρι πρόσφατα η πάγια πρακτική ήταν να βυθοσκοπούμε τους ασθενείς με διαβήτη για να εντοπίσουμε το δυνατόν συντομότερα αλλοιώσεις στο βυθό συμβατές με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Εφόσον εντοπίζαμε τέτοιου τύπου βλάβες (μικροανευρύσματα, αιμορραγίες και εξιδρώματα) συστήναμε στους ασθενείς περαιτέρω απεικονιστικό […]

Read More
Ατροφία του στρώματος της ίριδας μετά απο φλεγμονή/ραγοειδίτιδα απο αντιβιοτικά.

Ραγοειδίτιδα απο αντιβιοτικά

Η ραγοειδίτιδα απο αντιβιοτικά είναι μια σχετικά καινούρια νοσολογική οντότητα, η οποία έχει περιγραφεί τα τελευταία χρόνια μετά απο λήψη συγκεκριμένων αντιβιοτικών φαρμάκων. Τα αντιβιοτικά αυτά είναι οι κινολόνες, και συγκεκριμένα η μοξιφλοξασίνη και η οφλοξασίνη, οι οποίες ανήκουν στις κινολόνες 2ηςγενιάς και θεωρούνται ευρέως φάσματος, αφού είναι δραστικά σε πλήθος μικροβιακών μικροοργανισμών. Η ραγοειδίτιδα […]

Read More
Μη επεμβατική αγγειογραφία ωχράς κηλίδας σε ασθενή με χοριοειδική νεοαγγείωση χωρίς υγρό. Ο ασθενής έχει υποβληθεί επι σειρά ετών σε πολλές ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις και είναι στεγνή η ωχρά. Ωστόσο, η νεοαγγείωση υπάρχει απο κάτω, οπότε χρειάζονται αναμνηστικές εγχύσεις ανα διαστήματα.

Μη επεμβατική αγγειογραφία ωχράς κηλίδας

Η μη επεμβατική αγγειογραφία ωχράς κηλίδας (χωρίς σκιαγραφικό), ή αλλιώς OCT-αγγειογραφία, είναι αναμφίβολα μια τελευταία και πολύ σημαντική καινοτομία στην απεικόνιση και διάγνωση, αφού μας δίνει τη δυνατότητα να απεικονίσουμε πολλές περιπτώσεις με ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς υγρού τύπου με χοριοειδική νεοαγγείωση. Η ηλικιακή εκφύλιση ωχράς αποτελεί απο τις συνηθέστερες αιτίες τύφλωσης και οφθαλμικής νοσηρότητας […]

Read More
Πανοραμική φλουροαγγειογραφία σε περιστατικό ραγοειδίτιδας με διάχυτη αγγειίτιδα και εξιδρωματική αποκόλληση αμφιβληστροειδούς σε έδαφος αγγειακού ψευδοόγκου.

Πανοραμική φλουροαγγειογραφία

Η πανοραμική φλουροαγγειογραφία είναι μια ειδική μορφή   φλουροαγγειογραφίας, όπου απεικονίζεται το μεγαλύτερο δυνατό εύρος της αγγειακής κυκλοφορίας του αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού. Παραδοσιακά η φλουροαγγειογραφία στο παρελθόν, αλλά ακόμα και σήμερα με τα συμβατικά μηχανήματα, απεικονίζει μόνο τον οπίσθιο πόλο του βυθού, δηλαδή την κεντρική κυρίως περιοχή της ωχράς κηλίδας και του οπτικού νεύρου. Μικρή […]

Read More
BIRDSHOT PHOTO

Ραγοειδίτιδα με λευκές κηλίδες στο βυθό

Η ραγοειδίτιδα αποτελεί μια φλεγμονώδη προσβολή του ραγοειδή χιτώνα του οφθαλμού, η οποία είναι ενας γενικός όρος με πολλές κατηγορίες και ταξινομήσεις. Η οπίσθια ραγοειδίτιδα αφορά το βυθό του οφθαλμού, δηλαδή τον αμφιβληστροειδή χιτώνα, τα αγγεία, το οπτικό νεύρο και το χοριοειδή χιτώνα που βρίσκεται σε βαθύτερες στοιβάδες. Μεγάλη σημασία έχει η περαιτέρω ταξινόμηση σε […]

Read More
Η εικόνα του άλλου ματιού με παρόμοια συρροή απο μεγάλα μαλακά drusen στην ωχρά κηλίδα.

Ντρούζεν (Drusen) ωχράς κηλίδας

Τα ντρούζεν (drusen) ωχράς κηλίδας αποτελούν τα πρόδρομα και αρχικά σημεία της ξηρού τύπου εκφύλισης της ωχράς κηλίδας. Είναι τα πρώτα, δηλαδή, σημάδια που σηματοδοτούν οτι έχει ξεκινήσει η εκφύλιση ή γήρανση της ωχράς ως συνέπεια κυρίως της ηλικίας. Εκτός απο την ηλικία, αρκετοί άλλοι παράγοντες συμμετέχουν στην παθογένεια της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας. […]

Read More
Αγγειωμάτωση αμφιβληστροειδούς σταδίου 3, με αποκόλληση μελαγχρόου επιθηλίου (μαύρη κηλίδα) και αναστόμωση αγγειακή στην ωχρά κηλίδα, όπως απεικονίζεται να φθορίζει μέσα στη σκουρα περιοχή

Αγγειωμάτωση αμφιβληστροειδούς (RAP)

Η αγγειωμάτωση αμφιβληστροειδούς ή RAP στη διεθνή ορολογία (συντομογραφία της retinal angiomatous proliferation) αποτελεί μια ειδική μορφή εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, η οποία έχει διαφορετικό παθογενετικό μηχανισμό (δηλαδή μηχανισμό εμφάνισης), αλλά και διαφορετική κλινική πορεία και ενδεχομένως αντιμετώπιση. Η αγγειωμάτωση αμφιβληστροειδούς χωρίζεται σε 5 στάδια, όπου τα 2 πρώτα είναι τα αρχικά και απο το […]

Read More
Σε εκφύλιση ωχράς κηλίδας που συνοδεύεται απο αγγειακούς  πολύποδες στο χοριοειδή ενίοτε μπορεί να συμβεί μεγάλη αιμορραγία στην ωχρά με δραματική πτώση της όρασης.

Ωχρά κηλίδα και ειδικές μορφές εκφύλισης

Η ωχρά κηλίδα είναι η υπεύθυνη για την υψηλή όραση περιοχή του βυθού του ματιού. Η συχνότερη πάθηση που αντιμετωπίζουμε ως οφθαλμίατροι στην  ωχρά κηλίδα είναι η εκφύλιση, με κυριότερο αίτιο την ηλικία και διακρίνεται σε διάφορες μορφές, οι οποίες έχουν διαφορετική αντιμετώπιση αλλά και πρόγνωση. Η συνηθέστερη ταξινόμηση-διάκριση είναι αυτή μεταξύ ξηρού και υγρού τύπου. […]

Read More
Η πρόσθια ραγοειδίτιδα ή ιριδοκυκλίτιδα απο σαρκοείδωση είναι συχνά κοκκιωματώδης, με μεγάλα ιζήματα στο ενδοθήλιο του κερατοειδούς.

Ραγοειδίτιδα απο σαρκοείδωση

Η ραγοειδίτιδα απο σαρκοείδωση είναι η φλεγμονή του ραγοειδούς χιτώνα στα πλαίσια μιας συστηματικής φλεγμονώδους πάθησης, της σαρκοείδωσης. Η σαρκοείδωση είναι μια αυτοάνοση φλεγμονή που προσβάλλει διάφορα συστήματα, όπως το δέρμα, τους πνεύμονες, την καρδιά και βέβαια τα μάτια. Η οφθαλμική σαρκοείδωση μπορεί να προσβάλλει όλους τους ιστούς και τις δομές του οφθαλμού και να […]

Read More