Dr. Παναγιώτης Μαλάμος

Διεύθυνση:

Βασ. Σοφίας 82, Αθήνα

Εικόνα αυτοφθορισμού, όπου διακρίνουμε τς χαρακτηριστικές λευκές κηλίδες της λιποφουσκίνης που προκαλεί το μελάνωμα χοριοειδούς.

ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ

Γενικά Το μελάνωμα του χοριοειδούς είναι ένας κακοήθης όγκος στον βυθό του οφθαλμού. Ιστολογικά είναι παρόμοιος με το μελάνωμα του δέρματος. Μπορούμε να το εντοπίσουμε σε διάφορα μέρη του οφθαλμού. Στο χοριοειδή είναι η συχνότερη εντόπισή του. Συνήθως ξεκινάει ως σπίλος, δηλαδή καλοήθης βλάβη, η οποία εν συνεχεία εξαλλάσσεται στην κακοήθη μορφή. Διάγνωση Το μελάνωμα …

Read more ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ

Ωχροπάθεια από γλαύκωμα

Εισαγωγή Η ωχροπάθεια από γλαύκωμα αποτελεί μια ειδική μορφή ωχροπάθειας. Έχει σχέση με αυξημένη πίεση στο μάτι (οφθαλμική υπερτονία). Η οφθαλμική υπερτονία μπορεί να οδηγήσει σε γλαύκωμα, δηλαδή βλάβη του οπτικού νεύρου, αλλά συμπληρωματικά και της ωχράς. Ειδικότερα Η ωχροπάθεια από γλαύκωμα διαφέρει από τις συνήθεις ωχροπάθειες που συναντούμε στους ηλικιωμένους (εκφύλιση ωχράς κηλίδας) ή …

Read more Ωχροπάθεια από γλαύκωμα

Κληρονομική οπτική νευροπάθεια LEBER

Εισαγωγή Η κληρονομική οπτική νευροπάθεια Leber ανήκει στις γενετικά καθοριζόμενες παθήσεις του οπτικού νεύρου. Ως τέτοια, η νόσος προκύπτει από μετάλλαξη σε κάποιο γονίδιο (τμήμα DNA), το οποίο βρίσκεται στα μιτοχόνδρια. Τα μιτοχόνδρια είναι οργανίδια του κυττάρου υπεύθυνα για παραγωγή ενέργειας. Αυτά κληρονομούνται από τη μητέρα προς τα παιδιά και κυρίως έως αποκλειστικά στα αγόρια. …

Read more Κληρονομική οπτική νευροπάθεια LEBER

Εκφύλιση ωχράς κηλίδας σε νέους

Γενικά Η εκφύλιση ωχράς σε νέους ασθενείς είναι μια σπάνια εκδήλωση στο φάσμα της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας. Συνήθως, η νόσος προσβάλλει άτομα άνω των 50 ετών, εξ’ού και ο όρος ηλικιακή. Η εκφύλιση ωχράς σε νέους ασθενείς αφορά αποκλειστικά σχεδόν την εκφύλιση υγρής μορφής. Προκαλεί τη  λεγόμενη χοριοειδική νεοαγγείωση, ή αλλιώς ωχρική νεοαγγείωση, …

Read more Εκφύλιση ωχράς κηλίδας σε νέους

Εξελίξεις στην ηλικιακή εκφύλιση ωχράς

Εισαγωγή Για την ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενα άρθρα μας εκτενώς. Ο βασικός κορμός θεραπείας παραμένει εδώ και αρκετά, πλέον, χρόνια η φαρμακοθεραπεία με ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις. Η δραστικές ουσίες είναι οι αντιαγγειογενετικοί παράγοντες (anti-VEGF). Μέχρι πρόσφατα, στην ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας είχαμε 3 διαθέσιμες επιλογές φαρμάκων. Αυτά έχουν παραπλήσια δράση αλλά κάποιες …

Read more Εξελίξεις στην ηλικιακή εκφύλιση ωχράς

Οφθαλμική σύφιλη

Εισαγωγή Η οφθαλμική σύφιλη είναι η φλεγμονώδης προσβολή του οφθαλμού στα πλαίσια σύφιλης. Υπεύθυνο για τη σύφιλη είναι ένα Gram αρνητικό μικρόβιο που ονομάζεται τρεπόνημα ωχρό (Treponema pallidum). Ανήκει στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και προσβάλλει άτομα με ομοφυλοφιλικές επαφές. Συνυπάρχει επίσης, συχνά, σε άτομα οροθετικά (για τον ιό HIV). Γενικά Η σύφιλη είναι μια συστηματική …

Read more Οφθαλμική σύφιλη

Αιμαγγειοβλάστωμα αμφιβληστροειδούς

Γενικά Το αιμαγγειοβλάστωμα αμφιβληστροειδούς ανήκει στους λεγόμενους καλοήθεις αγγειακούς όγκους του αμφιβληστροειδούς. Οι αγγειακοί όγκοι του αμφιβληστροειδούς είναι αγγειακοί σχηματισμοί μέσα στη στοιβάδα του αμφιβληστροειδή. Στην κατηγορία αυτών των όγκων ανήκουν, επίσης, τα αιμαγγειώματα αμφιβληστροειδούς, καθώς και οι αγγειακοί ψευδοόγκοι. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο αιμαγγειοβλάστωμα είναι η συστηματική συσχέτιση με αντίστοιχες βλάβες στον εγκέφαλο, στα …

Read more Αιμαγγειοβλάστωμα αμφιβληστροειδούς

Αγγειοειδείς ταινίες

Εισαγωγή Οι αγγειοειδείς ταινίες αφορούν στο βυθό του οφθαλμού και αποτελούν γραμμοειδείς σχισμές-ρωγμές της μεμβράνης του Bruch. Η μεμβράνη του Bruch είναι μια στοιβάδα που βρίσκεται κάτω από το μελάγχρουν επιθήλιο. Αυτό με τη σειρά του είναι μια λεπτή στοιβάδα κυττάρων, πάνω στην οποία «κάθεται» η ωχρά κηλίδα. Η νόσος προκαλείται από ρήξεις που οφείλονται …

Read more Αγγειοειδείς ταινίες

Εξατομικευμένη θεραπεία στην εκφύλιση ωχράς κηλίδας

Εισαγωγή Η εξατομικευμένη θεραπεία στην υγρή εκφύλιση ωχράς κηλίδας έχει σημειώσει την τελευταία 15ετία σημαντικά βήματα προόδου. Βασικός πυλώνας είναι οι εγχύσεις αντιαγγειογενετικών παραγόντων. Πράγματι, μέσα από μεγάλες μελέτες σε πολλά κέντρα διεθνώς προέκυψαν οι επιστημονικές ενδείξεις για τη χρήση των αντιαγγειογενετικών ουσιών (anti-VEGF) υπό μορφή ενδοφθάλμιων ενέσεων. Ειδικά περί θεραπείας Έτσι, πριν από την …

Read more Εξατομικευμένη θεραπεία στην εκφύλιση ωχράς κηλίδας

Υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια

Εισαγωγή Η υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι η προσβολή του αμφιβληστροειδούς λόγω αυξημένης συστηματικής αρτηριακής πίεσης. Διακρίνεται σε διάφορα στάδια, ανάλογα με την βαρύτητα, η οποία εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια της αρτηριακής υπέρτασης και το βαθμό αυτής. Η υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια μπορεί να αποτελεί και μοναδική εκδήλωση της αρτηριακής υπέρτασης. Ως γνωστόν, η υπέρταση συνήθως δεν δίνει …

Read more Υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια