Σκληρίτιδα

Οζώδης σκληρίτιδα

  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οζώδης σκληρίτιδα

Η οζώδης σκληρίτιδα είναι μια μορφή πρόσθιας σκληρίτιδας (φλεγμονή του σκληρού χιτώνα του ματιού στο πρόσθιο μέρος), στην οποία η φλεγμονή και η συνοδός ερυθρότητα του λευκού χιτώνα του ματιού είναι εντοπισμένη υπο μορφή οζιδίου. Συνηθέστερη μορφή είναι η διάχυτη σκληρίτιδα όπου όλος ο σκληρός χιτώνας φλεγμαίνει και είναι «κόκκινος». Η οζώδης σκληρίτιδα είναι σχετικά […]

Read More