Dr. Παναγιώτης Μαλάμος

Διεύθυνση:

Βασ. Σοφίας 82, Αθήνα

Ραγοειδίτιδα απο αντιβιοτικά

Η ραγοειδίτιδα απο αντιβιοτικά είναι μια σχετικά καινούρια νοσολογική οντότητα, η οποία έχει περιγραφεί τα τελευταία χρόνια μετά απο λήψη συγκεκριμένων αντιβιοτικών φαρμάκων. Τα αντιβιοτικά αυτά είναι οι κινολόνες, και συγκεκριμένα η μοξιφλοξασίνη και η οφλοξασίνη, οι οποίες ανήκουν στις κινολόνες 2ηςγενιάς και θεωρούνται ευρέως φάσματος, αφού είναι δραστικά σε πλήθος μικροβιακών μικροοργανισμών.

Η ραγοειδίτιδα απο αντιβιοτικά εκδηλώνεται με τα κλασσικά συμπτώματα πόνου, έντονης ενόχλησης στο φώς (φωτοφοβία) και ερυθρότητας του ματιού, καθώς βέβαια και θόλωση όρασης. Η λήψη των αντιβιοτικών απο το στόμα τυπικά προηγείται μερικές ημέρες ή 1-2 εβδομάδες απο την εκδήλωση της ραγοειδίτιδας, οπότε θα πρέπει να γίνεται πάντα προσεκτική λήψη του ιστορικού.

Η κλινική εξέταση θα δείξει μεγάλη ατροφία στο στρώμα της ίριδας, δηλαδή του διαφράγματος στο πρόσθιο τμήμα του ματιού που δίνει το χρώμα στα μάτια. Η φλεγμονή προσβάλλει την ίριδα και έτσι εκλύεται άφθονη ποσότητα χρωστικής στον πρόσθιο θάλαμο του ματιού. Κατά συνέπεια, η ίριδα φαίνεται να διαυγάζει με ειδική τεχνική φωτισμού (retroilumination).

Ατροφία του στρώματος της ίριδας μετά απο φλεγμονή/ραγοειδίτιδα απο αντιβιοτικά.
Ατροφία του στρώματος της ίριδας μετά απο φλεγμονή/ραγοειδίτιδα απο αντιβιοτικά.
Οπίσθιος διαφωτισμός του άλλου ματιού, όπου φαίνεται πιο αμυδρά η αντανάκλαση λόγω ατροφίας της ίριδας.
Οπίσθιος διαφωτισμός του άλλου ματιού, όπου φαίνεται πιο αμυδρά η αντανάκλαση λόγω ατροφίας της ίριδας.

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης, υπάρχει άφθονη χρωστική, η οποία εναποτίθεται στη γωνία του προσθίου θαλάμου του ματιού, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η ενδοφθάλμια πίεση και να υπάρχει κίνδυνος γλαυκώματος. Παρόμοια εικόνα ραγοειδίτιδας μπορεί να προκύψει απο λοίμωξη απο ιό του έρπητα, όμως σε αυτή την περίπτωση η φλεγμονή είναι σχεδόν πάντα στο ένα μάτι, ενώ η ατροφία στην ίριδα δεν προκύπτει συνήθως τόσο άμεσα και απότομα αλλά πιο σταδιακά. Η κόρη του ματιού μετά την υποχώρηση της φλεγμονής παραμένει ανώμαλη και παραμορφωμένη, χάνοντας το στρογυλλό φυσιολογικό της σχήμα και πλέον δεν κλείνει κατα την έκθεση στο φώς, όπως κανονικά θα όφειλε.

Παραμόρφωση του στρογγυλού κορικού χείλους σε ραγοειδίτιδα απο αντιβιοτικά. Παρατηρείστε οτι το περίγραμμα της κόρης είναι ανώμαλο αντί να είναι στρογγυλό.
Παραμόρφωση του στρογγυλού κορικού χείλους σε ραγοειδίτιδα απο αντιβιοτικά. Παρατηρείστε οτι το περίγραμμα της κόρης είναι ανώμαλο αντί να είναι στρογγυλό.

 

 

 

 

 

 

 

Το περιστατικό που δείχνουμε με τις παραπάνω αφορά σε μεσήλικη γυναίκα, η οποία έλαβε χάπια μοξιφλοξασίνης για λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού (πνευμονία) και εμφάνισε ραγοειδίτιδα απο αντιβιοτικά 3 εβδομάδες μετά. Το μεγάλο πρόβλημα της ασθενούς ήταν η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση, αφού η φλεγμονή σε αυτές τις περιπτώσεις υποχωρεί συνήθως μετά απο μερικές ημέρες. Η ασθενής χρειάστηκε 2 τοπικά αντιγλαυκωματικά φάρμακα και χάπια απο το στόμα, παραταύτα η πίεσή της παρέμενε πολύ υψηλή.

Διασπορά χρωστικής απο την ίριδα στη γωνία του προσθίου θαλάμου σε ασθενή με ραγοειδίτιδα απο αντιβιοτικά.
Διασπορά χρωστικής απο την ίριδα στη γωνία του προσθίου θαλάμου σε ασθενή με ραγοειδίτιδα απο αντιβιοτικά. Φωτογραφία μέσα απο ειδικό φακό γωνιοσκοπίας.

 

 

 

 

 

 

 

Τη λύση εδώ έδωσε η νέα θεραπεία γλαυκώματος με laser micropulse (μικροπαλμών), το ποίο εφαρμόστηκε στη γωνία του προσθίου θαλάμου. Η επέμβαση αυτή λέγεται micropulse laser τραμπεκουλοπλαστική, και αποτελεί την πιο μοντέρνα λύση στην αντιμετώπιση της ανθεκτικής οφθαλμικής υπερτονίας, προκειμένου ενας ασθενής να αποφύγει τη χειρουργική επέμβαση. Το αποτέλεσμα συνήθως φαίνεται ήδη μια εβδομάδα μετά, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι και εντυπωσιακό με μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης μέχρι και 40%. Στην εν λόγω ασθενή κατάφέραμε να ελαττώσουμε την πίεση και των δυο ματιών, χωρίς τη λήψη χαπιών απο το στόμα και με τη χρήση πλέον μόνο ενός κολλυρίου. Η ασθενής βρίσκεται σήμερα σε περιοδική παρακολούθηση της ενδοφθάλμιας πίεσης.